Lady eller Lufsen

Vad är skillnaden mellan en renrasig hund och en blandras, och spelar det någon roll vad man väljer? Sentimentalt sett nej. En hundvalp är en hundvalp, och det är självklart att vilken man än väljer så kommer man att älska den. Men om man ser på det utifrån hälsoaspekter, och ekonomiska för- och nackdelar, så finns det skillnader att ta hänsyn till.

Man hör ibland folk säga att blandraser är hälsosammare än renrasiga hundar eftersom det är mindre risk att valparna får genetiska och rasbundna sjukdomar om inte föräldrarna har för lika genuppsättning. Detta tycks stämma, och det verkar dessutom vara så att vissa av de framavlade utseendena hos rasrena hundar kan bli mindre extrema. Dock är inte blandraser per automatik de mest hälsosamma hundarna. Enligt statistik hos försäkringsbolagen finns det både hundraser som är friskare och sjukare än blandrasen. En stor fördel med en renrasig hund med stamtavla är att föräldrarna har blivit noggrant utvalda av uppfödaren för att deras valpar ska löpa så liten risk som möjligt för att få nedärvda sjukdomar, och med en stamtavla kan man tydligt se vart hunden kommer ifrån.

En annan fördel med att köpa en renrasig hund från en uppfödare är att det på ett helt annat sätt finns en ekonomisk trygghet i köpet. Om det visar sig att hunden man köpt är sjuk, eller om hunden skulle dö på grund av en genetiskt kopplad sjukdom, allt inom 2 år, är det ett dolt fel som ska ge pengarna tillbaka. En uppfödare kan då ta tillbaka en sjuk hund, och erbjuda en ny valp från nästkommande kull, och kommer framförallt inte krångla till det vid återbetalning. Valparna har också noggrant gåtts igenom av veterinär, som har vaccinerat och många gånger kastrerat eller steriliserat dem. En blandras kan ha fått samma behandling av veterinär, men den kan också inte ha fått det, det är helt upp till den som säljer hunden.